O projektu

Bytový dům MARKÉTA je zástavbou do prostoru po odstraněném bývalém skladu obuvi. Ze západní strany pozemek navazuje na stávající objekt bývalé prodejny Baťa a z východní strany bude v přímém kontaktu s dalším nově navrhovaným bytovým domem, který bude realizován v již existující proluce zasahující až do Palackého náměstí. Oba bytové domy mají společně navrženou severní fasádu a jsou výškově a tvarově velmi obdobné.

Bytový dům MARKÉTA má 6 nadzemních podlaží a je zastřešen plochou střechou s vegetačním souvrstvím. Dům splňuje podmínky územní regulace stanovené územně plánovací dokumentací města Strakonice.

O projektu

Navrženým objemovým řešením je kompaktní, jednoduchá kvádrová hmota prolamovaná lodžiemi v severozápadním rohu fasád, která je odlehčena pravidelným rastrem pásů okenních otvorů a přesazená přes podstavec s funkcí hlavního vstupu s úložným zázemím a 6 parkovacími místy v zakládacích parkovacích systémech. Hmota bytového domu MARKÉTA je ukončena ustupujícím šestým podlažím.

Objekt je založen na základové desce s pilotami, které jsou vetknuty do únosného podloží. Spodní stavba je provedena z vodostavebního betonu v systému bílé vany. Nadzemní konstrukce, stropní desky, schodiště a výtahovou šachtu tvoří kombinovaný systém z monolitického železobetonu.

autorský tým architektů:
Jan Zákostelecký, Martin Panský, Zdeněk Hromádka
studie: 2018 – 2019
projekt: 2019 – 2020
realizace: 2020 – 2022

Lokalita

Původem gotický kostel svaté Markéty dříve stával na opravdovém „Ostrově“. Z jedné strany byla řeka a z druhé tak zvaná mlýnská stoka. Vodní hladina bývala v místech celého dnešního parkoviště a přístup k ní měla většina domů jak Velkého tak i dnešního Palackého náměstí. Mostek, který přes rameno Otavy v blízkosti kostela vedl, spojoval od roku 1308 Velké a Malé strakonické město.
Čilý ruch v ulici U Sv. Markéty zůstal, voda se schovala pod úroveň terénu a mostek zmizel.
Prostor mezi náměstími má velký městotvorný potenciál a v příštích dvou letech by se zde měly zrealizovat dva bytové domy i rekonstruovat nárožní objekt bývalé prodejny firmy Baťa.
Bytový dům MARKÉTA je další novostavba, která bude spoluvytvářet prostor, kam se v budoucnu snad vrátí voda a s ní i kus ztracené romantiky.

Lokalita